Promotie Cora

REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA

Promotie Cora

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania de promovare Promotie Cora (denumita in cele ce urmeaza si „Campania Promotionala” sau „Campania”) este organizata de catre S.C. Daro International S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 2, ap. 115, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului cu CUI 15439153, denumita in cele de mai jos si “Organizatorul”.

Campania se va desfasura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. PROMOVARE.

 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in Bucuresti, in magazinul Cora din incinta in incinta Sun Plaza Mall (Bucuresti, Sector 4, Calea Vacaresti, nr. 391), Locatia, fiind promovata pe

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura incepand cu data de 04 august 2016, ora 08:00 si pana la data de 01 septembrie 2016, ora 22.00.

 

 SECTIUNEA 4. CAMPANIA

 Campania este disponibila tuturor persoanelor care cumpara cel putin un produs pentru copii la Casa Familiei amenajata in Locatie in perioada Campaniei (“Cumparatori”).

Campania ofera tuturor Cumparatorilor un cod promotional tiparit pe bonul fiscal eliberat de magazinul Cora pe perioada Campaniei la casa speciala pentru copii denumita si Casa Familiei, care ofera o luna de acces gratuit la continutul publicat pe site-ul www.kidix.ro si in aplicatia mobila Kidix (care se poate descarca din Magazinul de aplicatii android Play Store la adresa https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.daro.kidix&hl=en) din momentul utilizarii.

Perioada in care este valabil codul promotional oferit in cadrul Campaniei este identica Promotiei (04 august 2016 – 01 septembrie 2016)

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Pot participa la Campanie toate persoanele fizice care respecta conditiile de creare a contului de acces in site-ul www.kidix.ro sau in aplicatia mobila Kidix (Utilizatori).

Prin participarea la Campanie si utilizarea codului promotional Cumparatorii Utilizatorii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

SECÅ¢IUNEA 6. ACORDAREA CODULUI PROMOTIONAL

Fiecare Cumparator poate folosi codul promotional o singura data, numarul nefiind limitat pe parioada Campaniei.

 

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Utilizator isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

- colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind adresa de email pe care acesta este inregistrat.

- stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Utilizatorilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatia de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Utilizatorii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

  

SECTIUNEA 8. LITIGII

 Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data evenimentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiului obtinut de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA CAMPANIEI

 

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe conturile Lumea Kidix si Cora Sun Plaza aflate pe site-ul www.facebook.com.

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia anuntarii modificarilor site-ul www.kidix.ro/promocora.